Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало ->Резюме -> Категория: Страховые агенты/специалисты (93)

Вы видите последние резюме. Вы можете либо просмотреть их, либо выбрать другую категорию объявлений.

Добавить в блокнот Резюме: Страховщик, андеррайтер, методолог, урегулирование убытков
Добавлено: 16-07-2014
Пол: мужской. Возраст 33
700 $

Досвід:
Дата 2012-2013, 2014
Розташування Україна, Київ
Компанія «Амеліт Дент»
Посада Менеджер по взаємодії з партнерами
Обов’язки
Закупівля та збут товару(в т.ч. Інтернет-магазин), організація стоматологічних виставок, т.п.


Дата 2011
Розташування Україна, Київ
Компанія «Онлайн ресторан кінза»
Посада Менеджер розвитку
Обов’язки
Розвиток бренду, концепція та стратегія

Дата 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Розташування Україна, Київ
Компанія «Ritzio Entertainment Group»
Посада - Організація концертів (La Bouche, Технология, Snap!, ICE MC, Haddaway, Dr. Alban, London Beat, Mr. President).

Дата вересень 2009 -30.11.10
Розташування м. Київ, вул. Волинська 48/50
Компанія ЗАТ «СК Каштан»
Посада Начальник відділу департаменту регіонального розвитку
Обов’язки
- курирування роботи філіалів (контроль роботи філіальної мережі, бухгалтерії регіональних представництв, укладених договорів страхування, т.п.);
- розробка страхових продуктів (КАСКО, майно, нещасні випадки, туристи подорожуючі по Україні);
- оцінка ризиків;
- робота по врегулюванню регіональних збитків;
- робота з банками («Форум», «Фінанси та Кредит», «Надра»);
- підготовка тендерної документації.

Дата листопад 2005 – 20.02.09
Розташування м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Компанія СК «Альфа-Гарант»
Посада Начальник відділу майнового та особистого страхування управління врегулювання збитків
Обов’язки
- врегулювання збитків за такими напрямками:
- КАСКО,
- майно,
- фінансові ризики,
- нещасні випадки,
- медичне страхування,
- подорожуючі за кордон,
- водне страхування,
- титульне страхування
- робота по врегулювання збитків по перестрахуванню з компаніями-партнерами;
- складання регресних позовів та листів щодо відмови у виплаті страхових відшкодувань.

Дата 25.08.04 - 07.10.05
Розташування м. Київ, вул. Московська 26
Компанія ЗАТ СК «ОНІКС»
Посада Спеціаліст департаменту майнового страхування
Обов’язки
- укладання договорів страхування (КАСКО та майно);
- облік та звітність за укладеними договорами страхування;
- врегулювання збитків;
- робота по регресам;
- андерайтинг та методологія (оцінка ризиків, розробка типових договорів страхування, пакетів страхування, правил страхування майна та КАСКО);
- робота з регіональною мережею стосовно нагальних питань страхування майна та КАСКО.

Дата жовтень 2003 -25.08.04
Розташування м. Київ, ст. м. «Нивки»
Компанія РЦ «ПриватБанк»
Посада Менеджер по взаємодії зі страховими компаніями
Обов’язки
- укладання договорів страхування;
- облік та звітність за укладеними договорами страхування (індивідуальний та корпоративний бізнес);
- робота по врегулювання страхових збитків;
- робота по регресним позовам;
- консультування співробітників відділу кредитування (інд. та корп. бізнес) стосовно страхування.Освіта:
2009 Менеджмент у сфері боротьби Lucha Libre, CMLL, Мексика

2007 Навчальний курс «Аналіз фінансових ринків та торгівля фінансовими активами. Валютний трейдинг». «Форекс Клуб Україна» (м. Київ)

2006 Курси аварійних комісарів. "Експерт-Сервіс" (м. Київ)

2005 Семінар: "Страхування КАСКО. Врегулювання збитків". Консалтингова фірма "Бізнес-Гарант" (м. Київ)Консалтинговая фирма "Бизнес-Гарант"

2004 Семінар-практикум "Страхування майна. Врегулювання збитків". Консалтингова фірма "Бізнес-Гарант" (м. Київ)

2003 Практичні тренінги «Соціально-трудові відносини з врахуванням гендерного аспекту». Всеукраїнська суспільна організація «Українська асоціація маркетингу» при підтримці канадського агентства міжнародного розвитку посольства Канади в Україні та канадсько-українського гендерного фонду (м. Київ)

1998-2003 Київський Національний Університет Технологій та Дизайну (КНУТД)
Спеціаліст: «Менеджмент організацій»,
Кваліфікація менеджера економістаМови :

Українська Вільно
Російска Вільно
Англійська Добре
Іспанська ДобреІнше:

Не палю, захоплююсь рукопашним боєм(член Федерації Рукопашного Бою України з 1999го року), відеозйомкою та монтажем, цілеспрямованість, відповідальність.

Сфери відповідальності: страхування, банківська справа, робота з ключовими та vip-клієнтами, зарубіжними партнерами, фінансовий сектор.

Добавить в блокнот Резюме: страховщик, начальник отдела, урегулирование убытков, андеррайтинг, методология
Добавлено: 17-02-2013
Пол: мужской. Возраст 32
800 $

Опыт работы :
Дата Сентябрь 2009 -30.11.10
Расположение Киев, ул. Волынская 48/50
Компания ЗАТ «СК Каштан»
Должность Начальник отдела департамента регионального развития
обязанности - курирование работы филиалов (контроль по работе филиальной сети, бухгалтерии региональных представительств, заключённых договоров страхования, т.п.);
- разработка страховых продуктов (КАСКО, имущество, несчастные случаи, туристы путешествующие по Украине);
- оценка рисков;
- работа по урегулированию региональных убытков;
- работа с банками («Форум», «Финансы и Кредит», «Надра»);
- подготовка тендерной документации.

Дата ноябрь 2005 г. – 20.02.09
Расположение Украина, Киев, бул. Леси Украинки, 26
Компания СК «Альфа-Гарант»
Должность Начальник отдела имущественного и личного страхования управления урегулирования убытков
обязанности - урегулирование убытков по:
- КАСКО,
- имуществу,
- фин. рискам,
- несчастным случаям,
- медицинскому страхованию,
- выезжающим за рубеж,
- водному транспорту,
- титульному страхованию
- работа по урегулированию убытков с перестрахованием и другими страховыми компаниями;
- составление регрессных исков и отказов в выплате страховых возмещений.

Дата 25.08.04 г. - 07.10.05 г.
Расположение Украина, Киев, ул. Московская 26
Компания ЗАТ СК «ОНИКС»
Должность Специалист департамента имущественного страхования
обязанности - заключение договоров страхования(КАСКО и имущество);
- учёт и отчётность по заключённым договорам страхования;
- урегулирование убытков;
- работа по регрессам;
- андеррайтинг и методология (оценка рисков, разработка типовых договоров страхования, пакетов страхования, правил страхования имущества и КАСКО);
- работа с региональной сетью по вопросам страхования имущества и КАСКО.

Дата Октябрь 2003 -25.08.04 г.
Расположение Украина, Киев, ст. М. «Нивки»
Компания РЦ «ПриватБанк»
Должность Менеджер по взаимодействию со страховыми компаниями
обязанности - заключение договоров страхования;
- контроль и отчётность за заключёнными договорами страхования(индивидуальный и корпоративный бизнес);
- учёт и отчётность по договорам страхования;
- работа по наступившим страховым случаям;
- работа по регрессным искам;
- консультирование сотрудников отделов кредитования (инд. и корп. бизнес) по вопросам страхования;

Дата 1.02.2003 - 1.05.2003
Расположение Украина, Киев
Компания КВТВП «КИЕВ»
Должность Стажёр-экономист
обязанности Управление персоналом, начисление зарплаты.

Языки :

Украинский Свободно
Русский Свободно
Английский Хорошо
Испанский Хорошо

Компьютерные навыки:

Microsoft Office 97/2000, Photoshop 5, Интернет.

Другое:

Не курю, увлекаюсь рисованием, рукопашным боем, видеосъёмкой и монтажом, целеустремлённость, ответственность.

Добавить в блокнот Резюме: бухгалтер
Добавлено: 15-10-2012
Пол: женский. Возраст 42
договорная

-Работа з банками;
-Ведение первичной документации в програме 1С (7,7; 8,1; 8,2;
- Учет, перемещение, списание ТМЦ, ОС, МБП;
-Проведение инвентаризаций ОС, счетов;
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- Учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
- Начисление комисионного вознаграждения, выдача справок по требованию, сдача 1ДФ;
- Проведение финансового мониторинга (наличие сертификата).

Добавить в блокнот Резюме: бухгалтер
Добавлено: 15-10-2012
Пол: женский. Возраст 42
договорная

-Формирование и контроль бухгалтерской отчетности (подача в фонды,налоговые).
-Проведение полной инвентаризации основных средств и счетов.
-Начисление комиссионного вознаграждения
-Формирование и сдача деклараций с налога на прибыль,1ДФ;
-Оформление та выдача справок для налоговой инспекции начисленного и выплаченного комиссионного вознаграждения;
-Проведение актов взаиморасчетов по контрагентам;
-Непосредственная работа с коллекторами(предоставление информации);
-Опыт работы с государственными контролирующими органами, международным аудитом;
-Контроль за правильным оформлением первичных документов;
-Сверка взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
-Проведение банковских операций;
-Начисление и списание, перемещение ОС, ТМЦ, оренды, комунальных платежей.
-Проведение финансового мониторинга (наличие сертификата ).

Добавить в блокнот Резюме: страховщик, начальник отдела, урегулирование убытков
Добавлено: 02-09-2012
Пол: мужской. Возраст 31
800 $

Юрчук Сергей ПетровичДата рождения: 14.02.1981
Национальность: украинец
Семейное положение: холост

Образование:

Февраль 2007 Курс обучения «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. Валютный трейдинг». «Форекс Клуб Украина» (г. Киев)

Март - Май 06 Курсы аварийных комиссаров. "Эксперт-Сервис" (г. Киев)

Январь 2005 Семинар: "Страхование КАСКО. Урегулирование убытков". Консалтинговая фирма "Бизнес-Гарант"

Сентябрь 2004 Семинар-практикум "Страхование имущества. Урегулирование убытков". Консалтинговая фирма "Бизнес-Гарант"

Июнь 2003 Практические тренинги «Социально-трудовые отношения с учётом гендерного аспекта» Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация маркетинга» при поддержке Канадского агентства международного развития Посольства Канады в Украине, Канадско-украинского гендерного фонда

1998-2003 Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна (КНУТД)
Специалист: «Менеджмент организаций»,
квалификация менеджера-экономиста

Опыт работы :
Дата Сентябрь 2009 -30.11.10
Расположение Киев, ул. Волынская 48/50
Компания ЗАТ «СК Каштан»
Должность Начальник отдела департамента регионального развития
обязанности - курирование работы филиалов (контроль по работе филиальной сети, бухгалтерии региональных представительств, заключённых договоров страхования, т.п.);
- разработка страховых продуктов (КАСКО, имущество, несчастные случаи, туристы путешествующие по Украине);
- оценка рисков;
- работа по урегулированию региональных убытков;
- работа с банками («Форум», «Финансы и Кредит», «Надра»);
- подготовка тендерной документации.

Дата ноябрь 2005 г. – 20.02.09
Расположение Украина, Киев, бул. Леси Украинки, 26
Компания СК «Альфа-Гарант»
Должность Начальник отдела имущественного и личного страхования управления урегулирования убытков
обязанности - урегулирование убытков по:
- КАСКО,
- имуществу,
- фин. рискам,
- несчастным случаям,
- медицинскому страхованию,
- выезжающим за рубеж,
- водному транспорту,
- титульному страхованию
- работа по урегулированию убытков с перестрахованием и другими страховыми компаниями;
- составление регрессных исков и отказов в выплате страховых возмещений.

Дата 25.08.04 г. - 07.10.05 г.
Расположение Украина, Киев, ул. Московская 26
Компания ЗАТ СК «ОНИКС»
Должность Специалист департамента имущественного страхования
обязанности - заключение договоров страхования(КАСКО и имущество);
- учёт и отчётность по заключённым договорам страхования;
- урегулирование убытков;
- работа по регрессам;
- андеррайтинг и методология (оценка рисков, разработка типовых договоров страхования, пакетов страхования, правил страхования имущества и КАСКО);
- работа с региональной сетью по вопросам страхования имущества и КАСКО.

Дата Октябрь 2003 -25.08.04 г.
Расположение Украина, Киев, ст. М. «Нивки»
Компания РЦ «ПриватБанк»
Должность Менеджер по взаимодействию со страховыми компаниями
обязанности - заключение договоров страхования;
- контроль и отчётность за заключёнными договорами страхования(индивидуальный и корпоративный бизнес);
- учёт и отчётность по договорам страхования;
- работа по наступившим страховым случаям;
- работа по регрессным искам;
- консультирование сотрудников отделов кредитования (инд. и корп. бизнес) по вопросам страхования;

Дата 1.02.2003 - 1.05.2003
Расположение Украина, Киев
Компания КВТВП «КИЕВ»
Должность Стажёр-экономист
обязанности Управление персоналом, начисление зарплаты.

Языки :

Украинский Свободно
Русский Свободно
Английский Хорошо
Испанский Хорошо

Компьютерные навыки:

Microsoft Office 97/2000, Photoshop 5, Интернет.

Другое:

Не курю, увлекаюсь рисованием, рукопашным боем, видеосъёмкой и монтажом, целеустремлённость, ответственность.

Добавить в блокнот Резюме: Директор, начальник отдела
Добавлено: 13-01-2012
Пол: мужской. Возраст 29
1000 $

Черкавский Александр Юрьевич

Дата рождения: 20 Апреля, 1982
Гражданство: Украинец
Адрес прописки:
инд: 12431, Житомирский р-н,
с. Писки, ул. Полевая дом. №2а, кв. 1
Адрес проживания:
инд: 04112, г. Киев,
ул. Дорогожицкая, дом №16а, кв. 8

 : 093-5669944/067-3336789
 : [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее экономическое с отличием:
Институт предпринимательства и современных технологий (г. Житомир), 1999-2004, факультет: экономической кибернетики, специальность: экономист.
Знание компьютера: ОС Win, Linux, Microsoft/Open office, БД, банковские и страховые программы, Internet.
Владения языками: Русский, Украинский – отлично, Английский – удовлетворительно.
ОПЫТ РАБОТЫ
Ивано-Франковский завод по изготовлению асфальта:
Водитель: август 2002 – сентябрь 2002 (период летних каникул в институте)
Общество с Ограниченной Ответственностью «СТАН»:
Водитель: август 2004 – март 2004 (параллельно учился в институте);
Механик: март 2004 – декабрь 2004 (параллельно учился в институте) – работал руководителем (в подчинении 10 человек).
Акционерный Коммерческий Банк «Правэкс-Банк»:
Королевское отделение:
Бухгалтер - операционист: сентябрь 2006 - март2006
Отделения «Житомирская Областная Дирекция»:
Бухгалтер - операционист: март 2006 – октябрь 2006
Начальник отдела потребительского кредитования: октябрь 2006 – октябрь 2008 – опыт руководства более 50 человек;
Успешно прошел стажировку на должность директора отделения, занимался открытием нового отделения «с нуля»: сентябрь 2008 –октябрь 2008

В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ И ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛИТИКИ БАНКА:
Старший экономист по развитию розничных услуг: октябрь 2008 - январь 2009

Общество с Ограниченной Ответственностью Торговый Дом «МЕГАПОЛИС»:
Представитель ООО ТД «МЕГАПОЛИС» в направлении ТМ «ХОРТИЦА»: январь 2009 – июль 2009.

Частное Акционерное Общество Страховая Компания «ВУСО»:
Директор представительства в г. Житомир: июль 2009 – январь 2012.

Банковский стаж 4 года, опыт в страховании более 2-х лет.

За время работы в финансовой сфере приобрел следующие навыки и знания:
- опыт непосредственного общения с клиентами при предоставлении рассчетно-кассовых, кредитных и страховых услуг;
- знание необходимого объема нормативной и инструктивной базы;
- знание и опыт работы с внутрибанковским учетом, и учетом в страховании;
- навыки организации бухгалтерского учёта банка, документооборота и обработка документации финансового учрежденья;
- опыт работы с документами, необходимыми для проверки платежеспособности клиента, выдачи потребительского кредита, кредитной карты, авто, ипотечных и залоговых кредитов, осуществление страхования имущества, жизни, ответственности;
- умение проведения переговоров для достижения поставленных целей;
- умение набора, обучения и организации работы всего персонала отдаления, представительства и т.д.;
- проведения работы по рекламированию всего спектра услуг финансового учрежденья;
- проведения мер по привлечению новых клиентов;
- организация работы представительства финансовой организации «с нуля»;
- динамичное развитие во всем регионе (открытие новых, нижестоящих представительств);
- организация и контроль работы каналов продаж по привлечению потоков клиентов:
• Страхование: автосалоны, развитие обязательных видов (агентская и брокерская сеть, МРЭО, заправки, торговые точки, супермаркеты, продажи на авто и т.д.), банки, корпоративные клиенты;
• Банковская сфера: реклама, работа с торговыми сетями, работа с посредниками (валютные операции), работа с банками и автосалонами и т.д.

Личные качества:
Энергичный, целеустремлённый, коммуникабельный, независим во взглядах, ответственный, предпочитаю системный подход в решении поставленных задач. Стремлюсь быть лидеров в коллективе. Легко обучаюсь и обучаю других. В людях ценю честность, открытость, профессионализм, уважаю взаимовыручку.

Награды, дипломы:
• Диплом ПП АКБ «Правэкс-Банк» за активное развитие услуги потребительское кредитования в 2007г;
• Диплом ЧАО СК «ВУСО» за успешную работу страховой компании в Житомирском регионе в 2010 г;
• Благодарность ЧАО СК «ВУСО» за успешную работу и преданность интересам компании в 2011г.

Увлечения:
Спорт (волейбол, футбол), литература, психология.

Рекомендаци: выдаются по требованию.

Приложения (достигнутые результаты на последнем месте работы ЧАО СК «ВУСО»):
- Рейтинг Житомир,
- Рейтинги Insurance Top за 2011г. По регионам.


Пр-во Факт. платежи за 2011 год, тыс. грн. % выполнения плата, % Доля пр-ва в общем объеме, %
Донецкое 18 820 73% 36,60%
Харьковское 6 052 70% 11,80%
Киевское 5 632 81% 11,00%
Днепропетровское 2 976 107% 5,80%
Львовское 2 674 88% 5,20%
Житомирское 1 996 90% 3,90%
Луганское 1 882 80% 3,70%
Одесское 1 704 94% 3,30%
Запорожское 1 648 119% 3,20%
Николаевское 1 562 121% 3,00%
АРК 1 524 115% 3,00%
Черкасское 1 126 174% 2,20%
Тернопольское 816 116% 1,60%
Закарпатское 624 56% 1,20%
Полтавское 590 71% 1,10%
Херсонское 462 95% 0,90%
Винницкое 328 48% 0,60%
Волынское 296 62% 0,60%
Хмельницкое 274 69% 0,50%
Кировградское 260 38% 0,50%
Сумское 62 16% 0,10%
Ивано-Франковское 58 117% 0,10%
Ровенское 22   0,00%
Общий итог 51 388 80% 100,00%Код Регион № Компания ВСЕГО, тыс.грн Страховые платежи, тыс. грн.
КАСКО ОСАГО ИМ-ВО
6 Жи 1 ОРАНТА 14493,70 1628,20 7852,90 5012,60
6 Жи 2 СГ ТАС 7059,00 3028,00 3424,00 607,00
6 Жи 3 АХА 6201,00 4096,00 556,00 1549,00
6 Жи 4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2218,30 791,50 905,10 521,70
6 Жи 5 ВУСО 1870,06 390,49 1262,72 216,85
6 Жи 6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1713,70 917,40 379,20 417,10
6 Жи 7 ИНГО УКРАИНА 1480,90 628,10 154,00 698,80
6 Жи 8 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1272,20 0,00 0,00 1272,20
6 Жи 9 ЭТАЛОН 1138,10 319,80 747,20 71,10
6 Жи 10 ПЗУ УКРАИНА 1032,20 647,10 235,80 149,30
6 Жи 11 ПРОСТО страхование 727,70 312,30 348,40 67,00
6 Жи 12 УОСК 625,20 68,30 57,80 499,10
6 Жи 13 ГАРАНТИЯ СО 349,40 186,60 52,10 110,70
6 Жи 14 УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 317,00 0,00 0,00 317,00
6 Жи 15 АСКА 273,30 50,80 211,50 11,00
6 Жи 16 ИНДИГО 253,90 253,90 0,00 0,00
6 Жи 17 БРОКБИЗНЕС 140,40 61,80 24,90 53,70
6 Жи 18 АСКО-МЕДСЕРВИС 84,70 45,80 38,00 0,90
6 Жи 19 НАСТА 79,60 54,30 0,00 25,30

Добавить в блокнот Резюме: : специалист отдела учета договоров страхования.
Добавлено: 17-11-2011
Пол: женский. Возраст 37
450 $

Опыт работы: ЗАО «Страховая компания «Генеральный страховой фонд – Жизнь»
16.01.2006 - 04.08.2011 гг.
Должность: учетчик договоров
Должностные обязанности:
• прием и регистрация заявлений для страхования;
• заключение договоров страхования;
• ввод договоров страхования в учетную систему;
• заключение дополнительных соглашений к договорам страхования;
• формирование и сопровождение актов выполненных работ по агентам;
• начисление и расчет комиссионных вознаграждений. личные качества:работоспособность, коммуникабельность, инициативность, ответственность, пунктуальность, умение работать в команде.

Добавить в блокнот Резюме: страховщик, начальник отдела
Добавлено: 26-07-2011
Пол: мужской. Возраст 30
1000 $

Опыт работы :
Дата Сентябрь 2009 -30.11.10
Расположение Киев, ул. Волынская 48/50
Компания ЗАТ «СК Каштан»
Должность Начальник отдела департамента регионального развития
обязанности - курирование работы филиалов (контроль по работе филиальной сети, бухгалтерии региональных представительств, заключённых договоров страхования, т.п.);
- разработка страховых продуктов (КАСКО, имущество, несчастные случаи, туристы путешествующие по Украине);
- оценка рисков;
- работа по урегулированию региональных убытков;
- работа с банками («Форум», «Финансы и Кредит», «Надра»);
- подготовка тендерной документации.

Дата ноябрь 2005 г. – 20.02.09
Расположение Украина, Киев, бул. Леси Украинки, 26
Компания СК «Альфа-Гарант»
Должность Начальник отдела имущественного и личного страхования управления урегулирования убытков
обязанности - урегулирование убытков по:
- КАСКО,
- имуществу,
- фин. рискам,
- несчастным случаям,
- медицинскому страхованию,
- выезжающим за рубеж,
- водному транспорту,
- титульному страхованию
- работа по урегулированию убытков с перестрахованием и другими страховыми компаниями;
- составление регрессных исков и отказов в выплате страховых возмещений.

Дата 25.08.04 г. - 07.10.05 г.
Расположение Украина, Киев, ул. Московская 26
Компания ЗАТ СК «ОНИКС»
Должность Специалист департамента имущественного страхования
обязанности - заключение договоров страхования(КАСКО и имущество);
- учёт и отчётность по заключённым договорам страхования;
- урегулирование убытков;
- работа по регрессам;
- андеррайтинг и методология (оценка рисков, разработка типовых договоров страхования, пакетов страхования, правил страхования имущества и КАСКО);
- работа с региональной сетью по вопросам страхования имущества и КАСКО.

Дата Октябрь 2003 -25.08.04 г.
Расположение Украина, Киев, ст. М. «Нивки»
Компания РЦ «ПриватБанк»
Должность Менеджер по взаимодействию со страховыми компаниями
обязанности - заключение договоров страхования;
- контроль и отчётность за заключёнными договорами страхования(индивидуальный и корпоративный бизнес);
- учёт и отчётность по договорам страхования;
- работа по наступившим страховым случаям;
- работа по регрессным искам;
- консультирование сотрудников отделов кредитования (инд. и корп. бизнес) по вопросам страхования;

Дата 1.02.2003 - 1.05.2003
Расположение Украина, Киев
Компания КВТВП «КИЕВ»
Должность Стажёр-экономист
обязанности Управление персоналом, начисление зарплаты.

Языки :

Украинский Свободно
Русский Свободно
Английский Хорошо
Испанский Продвинутый уровень

Компьютерные навыки:

Microsoft Office 97/2000, Photoshop 5, Интернет.

Другое:

Не курю, увлекаюсь рисованием, рукопашным боем, видеосъёмкой и монтажом, целеустремлённость, ответственность.

Добавить в блокнот Резюме: директор,руководитель
Добавлено: 25-04-2011
Пол: женский. Возраст 39
1000 $

Наталья Ивановна

Контакты: тел. 8 095 201 50 74 , e-mail [email protected]
Дата рождения: 25.12.1971
График работы: полный рабочий день
Опыт работы:
2009-2011 г.-директор отделения страховой компании.
-отвечаю за выполнение плана продаж ;
-продвигаю страховые продукты компании для физических и юридических лиц;
-провожу и контролирую мероприятия по увеличению объёма продаж ;
-контролирую и координирую работу над расширением клиентской базы и ведению существующей (пролонгация договоров, кросс-продажи, отработка территории, работа по рекомендации, холодне звонки,сопровождение клиентов ) ;
-занимаюсь подбором персонала, провожу мероприятия по адоптации новых сотрудников, составляю индивидуальный план работы и развития каждого;
-провожу тренинги по продаже страхових продуктов ;
-формирую и предоставляю необходимую отчетность;
-заключаю договора добровольного и обязательного страхования.

2008-2009 г. -директор «Финансового Бюро» по продаже полисов страхования жизни
-участвовала в создании «Финансового Бюро» с «0» ;
- имею опыт работы в сетевой компании;
- построена филиальная сеть , открыты региональные представительства;
- наработана база агентов- более 800 человек;
-имею разработки тренингов по продаже , мотивации персонала , с видеоматериалом
-контролировала и координировала проведение презентаций продукта;
- контролировала рост продаж в подотчётном регионе , менеджеров-кураторов;
-координировала взаимодействие менеджеров со структурными подразделениями
компании;
-участвовала в разработке программ мотивации и премирования персонала;
-планировала и поводила продуктовые и продажные тренинги;
-контролировала своевременную организацию и проведение дополнительных мероприятий (круглые столы, лидерские собрания, индивидуальные встречи, презентации, решение операционных вопросов);
-проводила «полевые» показательные и просмотровые тренинги;
-заключала договора добровольного страхования жизни;
-проводила презентации продукта, тренинги по продажам , мотивации персонала
и построению успешной команды;
.

2007-2008г-Руководитель отдела прямых продаж в страховой компании «Ренессанс
Жизнь»
- занималась подбором персонала ;
-проводила обучение сотрудников ,презентации продукта ;
-планировала , координировала и управляла работой отдела;
-консультировала по условиям страхования;
-проводила «полевые» показательные и просмотровые тренинги;
-заключала и сопровождала договора страхования жизни;
-работала с физическими и юридическими лицами;
-контролировала поступление страховых премий;
- имею опыт формирования команды .
май-сентябрь 2007- финансовый консультант отдела прямых продаж в страховой компании «Ренессанс Жизнь»
- искала клиентов и формировала базу;
- заключала договора по страхованию жизни;
- работала с физическими и юридическими лицами;
2005-2007г-менеджер по развитию фирмы «Фан Гейм»
-подбирала коммерческую недвижимость ,по стандартам компании;
-подбирала персонал ,обучала, контролировала, проводила аттестацию персонала;
2002-2005г-зам.главного бухгалтера ОАО «Киевский авторемонтный завод»
-бухгалтерский и налоговый учёт;
-отчётность;
2000-2002г-бухгалтер промышленного производства ОАО «УЭКЗ»
-бухгалтерский и налоговый учёт;
1989-2000г-организатор внеклассной работы СШ№77
Организация детского досуга.
Образование: 1995-2000г. Донецкий государственный университет .
Специальность-экономика предприятия.
Знание компьютера: Word, Excel ,1-С, «Парус»,Интернет.
Цель: работать в компании с перспективой профессионального роста и заработной платы.
Личные качества: коммуникабельная, целеустремлённая, мобильная, умею работать на результат, как в команде, так и самостоятельно, имею хорошие организаторские способности.

Добавить в блокнот Резюме: Специалист отдела уригулиравания
Добавлено: 05-04-2011
Пол: мужской. Возраст 26
350 $

Юрий
Личные сведения: 1984 г.р., не женат, В/О.
Цель: получение интересной, постоянной, перспективной работы.
Опыт работы:
07.2005-05.2006 г. Работник РУГУ МВС Украины в г. Киев
02.2008-07.2008 г. Специалист уригулирования убытков СК.
07.2008 г.(по даное время) начальник отдела урегулирования убытков страховой компании- (функциональные обязанности урегулирование страховых событий по КАСКО/ГО/имуществу/):
Функциональные обязанности:
организация и координирование рабочего процесса с нуля;
ведение переговоров;
мотивация персонала;
выявление мошенничеств;
полное сопровождение клиента,
предоставление консультаций клиентам компании,
выезд на место происшествия,
расследование обстоятельств страхового события,
осмотр ТС при страховании,
проведение осмотра поврежденного имущества,
составление дефектной ведомости,
выбор и согласование места ремонтного воздействия,
работа с СТО по согласованию счетов,
проверка заключений экспертов,
подготовка документов на выплату,
сопровождение крупных убытков,
контроль работы отдела, распределение обязанностей,
ведения регресных дел (с нуля до исполнительной службы)
представления интересов компании в судах

Образование: 2001г. по 2005г. Харьковский Национальный Университет Внутрених Дел специальность: правоведение. Квалификация - юрист.
Навыки: компьютер Windows, MS Office (Word, Excel), Internet, e-mail (уверенный пользователь),
водительское удостоверение категории «А,В», стаж вождения 6 лет.
Знания языков: Украинский, русский, итальянский (средний)

Личные качества: стремление к профессиональному усовершенствованию в области страхования, внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, нацеленность на результат, способность анализировать информацию, легкая обучаемость, .

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Категории резюме

Реклама